Labs sadarbības sākums ar Labklājības ministriju

Sniegoti ziemīgajā 9.februāra dienā mums (LDC pārstāvjiem – Ruslanai, Olgai un Dacei), bija tas prieks iepazīties ar Labklājības ministrijas speciālistiem no Sociālās iekļaušanas politikas departamenta un Sociālo pakalpojumu departamenta. Lielu pateicību vēlamies izteikt Elīnai Celmiņai, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vadītājai, kura, par spīti saspringtajam darba grafikam, rada iespēju sanāksmi noorganizēt un mūs pieņemt.

Par ko mēs runājām?

Sākām ar iepazīšanos un īsu skaidrojumu, kas tad 1.tipa diabēts ir, jo pats svarīgākais ikviena jautājuma risināšanā ir pilnīga izpratne par tā būtību. Pastāstījām par diabēta radītajiem invaliditātes riskiem un ikdienas izaicinājumiem iekļauties dažādās sabiedriskās aktivitātēs, pirmskolā un skolā.

Izklāstījām savus priekšlikumus:

  • veidot sadarbību politikas veidošanas procesā un informācijas apmaiņā;
  • veikt izmaiņas likumdošanā, lai jauniešiem no 18-25 gadiem, kas turpina mācības, tiktu saglabāts pabalsts līdzšinējās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, jo jaunietis nestrādā un negūst ienākumus, bet kompensācijas apjoms medicīnas aprūpei samazinās un invaliditātes pabalsts vairs nepienākas (ja vien nav jau gana smagas komplikācijas);
  • veikt izmaiņas likumdošanā, lai asistenta pakalpojums izglītības iestādēs nav piesaistīts VDEĀVK atzinumam par īpašu kopšanu, jo šobrīd bērniem ar 1.tipa diabētu īpašas kopšanas statuss tiek piešķirts līdz 7 gadu vecumam, kas, uzsākot skolas gaitas, liedz saņemt asistenta pakalpojumu gadījumos, kad skola nespēj nodrošināt nepieciešamo medicīnisko aprūpi;
  • ieplānot finansējumu no valsts budžeta, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar 1. tipa diabētu.

Sarunas gaitā vienojāmies par Labklājības ministrijas atbalstu tik svarīgajā sabiedrības un nozaru speciālistu izglītošanā par 1.tipa diabētu, kas palīdzēs mazināt aizspriedumus un tam sekojošo diskrimināciju. Tāpēc mums šobrīd jāsagatavo kvalitatīvi informatīvie materiāli ģimenes ārstiem, bērnudārziem, skolām un pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Tikšanās palīdzēja izkristalizēt tālākos darbības soļus, un esam ārkārtīgi pateicīgi visiem Labklājības ministrijas speciālistiem par sniegto informāciju un norādēm, lai mēs varētu veiksmīgi turpināt iesāktos darbus un sasniegtu labākos rezultātus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *