Apvienojot spēkus spēsim paveikt vairāk

22.martā mūsu biedrības pārstāvji piedalījās Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīkotajā diskusijā “Vai cilvēkiem ar invaliditāti ir vieta darba tirgū?” (tēmas ieskatu var aplūkot šeit: https://www.youtube.com/watch?v=zPuxDjn6S8g).

Pirms diskusijas SUSTENTO iepazīstināja klātesošos ar paveikto un šajā gadā plānotajiem projektiem. Klātesošos iepazīstināja ar 5 SUSTENTO izveidotajiem videoklipiem “MĒS ESAM LATVIJA!”, kas veltīti Latvijas 100-gadei. Video veidojis režisors Andris Gauja un operators Aleksandrs Grebņevs.

Aicinām ikvienu iepazīsties ar video:

Pasākuma turpinājumā klātesošos ar sevi iepazīstināja divas biedrības (Latvijas Diabēta centrs un Burāšanas Sporta Vienības fonds “Collatis Viribus”), kuras izteica vēlmi pievienoties SUSTENTO, lai apvienotu spēkus savu biedru interešu pārstāvībai.

Ar prieku paziņojam, ka abas organizācijas vienbalsīgi uzņēma SUSTENTO biedru pulkā.

Pasākuma otrā daļā noritēja diskusija, kuras pamatjautājumi bija:

  1. Vai cilvēku ar invaliditāti iesaiste darba tirgū ir vajadzīgs valsts tautsaimniecībai vai tikai pašiem cilvēkiem?
  2. Kādai ir jābūt valsts iesaistei cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū?
  3. Kur ies Latvija Eiropā vai Āfrikā?

Diskusijā piedalījās: Jānis Reirs – Labklājības ministrs; Aigars Rostovskis –  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs; Imants Lipskis – Darba tirgus politikas departamenta direktors; Dace Zīle – Ekonomikas Ministrijas analītiskā dienesta vadītāja; Egīls Baldzēns – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs; Andris Alksnis – Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts; Anete Ilves – LR Tiesībsarga birojs sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece.

Diskusijās laikā dalībnieki akcentēja informāciju trūkumu kā vienu no būtiskām problēmām. Tika rosināts, ka darba devējiem nepieciešams aktīvāk veidot dialogu ar aktīvajām biedrībām, lai saprastu, ka invaliditāte var būt dažāda un atkarībā no tās veida, var vērtēt kādu darbu konkrētais cilvēks spēj paveikt.

Pašreizējā darba tirgus situācija uzrāda darbaspēka trūkumu un pirms meklējot darba spēju ārzemēs jāizskata iespēja iesaistīt darba tirgū seniorus (pensionāri) un cilvēkus ar invaliditāti.

Pašreiz darba devēji nesteidzas algot cilvēkus ar invaliditāti, jo viņus baida Darba likuma 109. panta 2. daļa ( https://likumi.lv/doc.php?id=26019 ),  kur ir minēts, ka cilvēku ar invaliditāti nav iespējams atlaist. Līdz ar to, daudziem ir grūti vai bail ņemt darbiniekus ar invaliditāti, jo gadījumā, ja apstiprināsies, ka šīs darbinieks nespēj veikt darba uzdevumus, ar viņu nevarēs izbeigs darba attiecības. Diskusijas laikā šīs problēmas risināšanai tikai piedāvāti dažādi risinājumi, lai motivētu uzņēmējus algot darbiniekus ar invaliditāti (piemēram: kvotas uzņēmumiem uz konkrētajam vakancēm, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi u.c.).

Kā arī tika runāts, ka integrācija jāsāk jau ar pirmskolu, skolām un citām izglītības iestādēm, lai cilvēkiem būtu vispārējais priekšstats par invaliditāti. Diemžēl mūsu sabiedrībā daudziem ir priekšstats, ka cilvēkam ar invaliditāti ir jāsēž mājās un viņš nav spējīgs / nedrīkst dzīvot patstāvīgu dzīvi.

Lai uzlabotu darba devēju zināšanas par darba vides pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti, Tiesībsarga birojs ir sagatavojis un publicējis informatīvo materiālu “Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti” (http://stradavesels.lv/Uploads/2018/01/02/Vadlinijas_GALA_21122017.pdf ).

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) realizē projektus, kuru mērķis ir palīdzēt personām ar invaliditāti integrēties darba tirgū. Projekta ietvaros personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darbavietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir iespēja piedalīties ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenotajos pasākumos (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=543).

Savukārt Latvijas Rehabilitācijas biedrības prezidents Aivars Vētra aicināja amatpersonas vairāk iesaistīties iedzīvotāju rehabilitācijas iespējām, lai mazināju invaliditātes riskus (http://www.rehabilitacijasbiedriba.lv).

Diskusijās noslēdzās ar kafijas pauzi, kuru bija sarūpējuši Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” īpašie jaunieši. Biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis, lai nodarbinātu biedrības jauniešus ir izveidojis uzņēmumu, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus dažādu pasākumu norises laikā.

Mēs domājam, ka tā ir fantastiska ideja, kas dod iespēju jauniešiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties darba tirgū! Māra piemērs mūs iedvesmo nepadoties un virzīties  uz priekšu un turpināt iesākto darbu cilvēku ar diabētu, mūsu biedru labā!

Sirsnīgi jūsu,

LDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *