Juridiskā adrese: Ķekavas novads, Rāmava, Purmaļu iela 12, LV-2111

Skaidrojums par kritērijiem insulīna pumpja terapijas piemērošanai

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (turpmāk – BKUS) skaidro, ka, lai noteiktu insulīna pumpja nepieciešamību bērnam ar cukura diabētu, ir izstrādāts kritēriju kopums, kas ietver gan medicīniskās indikācijas, gan prasības lietotājam. Insulīna pumpja indikācijas konkrētam pacientam sākotnēji izvērtē ārstējošais endokrinologs, bet vajadzības gadījumā bērnu endokrinologu konsīlijs. 

Insulīna pumpja terapijas medicīniskās indikācijas:

1. Diabēta metabolās kompensācijas uzlabošanai (HbA1c pēdējā gada laikā vidēji līdz 10 %). 

2. Vidēji smagu un smagu hipoglikēmiju novēršanai pie:

2.1. Izteiktas glikēmijas svārstībām:
2.1.1. smagas un vidēji smagas hipoglikēmijas,
2.1.2. atkārtotas pēcēšanas hiperglikēmijas;
2.1.3. Rītausmas (Dawn) fenomena;
2.1.4. Izteikti mazām insulīna devām;
2.1.5. Hipoglikēmiju nejušanas;
2.1.6. Nakts hipoglikēmijas (dokumentētas);
2.1.7. Fleksibla dzīvesveida gadījumā (sportisti u.tml.);
2.2. Izteikta insulīna rezistence.
2.3. Bērni līdz 7 gadu vecumam.
2.4. Adatu fobija.
2.5. Diabētiska polineiropātija.

Minimālās prasības potenciālajiem pumpja lietotājiem:
 • Spēj korekti realizēt intensificēto (basis – bolus) insulīna terapiju. 
 • Gatavība piedalīties noteiktajā insulīna sūkņa lietošanas apmācībā. 
 • Tiek veikta regulāra glikēmijas paškontrole (tukšā dūšā, pirms ēdienreizēm, pirms gulētiešanas – vismaz 4 – 5 reizes dienā). 
 • Tiek veikta glikēmijas paškontroles rādītāju, ogļhidrātu un insulīna devu dokumentācija diabēta dienasgrāmatā. 
 • Pēdējā gada laikā regulāri tiek apmeklētas endokrinologa ambulatorās konsultācijas (vismaz 3 reizes gadā).
 
Insulīna pumpja terapijas uzsākšana un dinamiskā novērošana:
 • Lai uzsāktu terapiju, jāizpildās vismaz 3 kritērijiem no 1. punktā minētajiem kritērijiem un pacientam jāatbilst visām 2.punktā minētajām noteiktajām minimālajām prasībām potenciālajam insulīna pumpja lietotājam.
 • Ja 1 gada laikā pēc insulīna pumpja terapijas uzsākšanas HbA1c > 9.5%, jāpārskata pumpja lietošanas nepieciešamība.
 • Pēc cukura diabēta pacienta atbilstības pumpja terapijas uzsākšanai izvērtēšanai pozitīva slēdziena gadījumā, kas tiek fiksēts “Insulīna pumpja terapijas uzsākšanas izvērtēšanas anketā” pacients kopā ar vecākiem saņem 3 ievadapmācības nodarbības ambulatori.
 • Pēc ambulatoro nodarbību pabeigšanas, pacientam tiek nozīmēts plānveida stacionēšanas datums BKUS 4.nodaļas endokrinoloģijas profilā, kur: 

1. tiek veikta insulīna pumpja pirmā uzstādīšana un katetra ievadīšana,
2. bolus un bazālā insulīna devu un profilu aprēķināšana un pielāgošana, insulīna korekcijas faktora (IFK) aprēķināšana (par cik mmol viena insulīna deva pazemina cukura līmeni asinīs),

3. veiktas vismaz 3 stacionāra apmācības nodarbības kopā ar vecākiem.

 • Pēc izrakstīšanās no stacionāra tiek nodrošinātas telefona konsultācijas individuāli pēc nepieciešamības. Konsultāciju telefons: 28701111. 
 • Turpmāk notiek pacienta regulārās dinamiskās novērošanas vizītes pie bērnu endokrinologa (tiešās pieejamības ārsts) reizi 3-4 mēnešos. Recepte tiek izrakstīta uz 3 mēnešiem, paredzēta 33 insulīna katetru un 15 rezervuāru saņemšanai.
 • Insulīna pumpja piederumus lietotāji var saņemt bez maksas tikai ar BKUS endokrinologa recepti pie pumpja izplatītāja.

Recepti var saņemt kārtējās ambulatorās vizītes laikā, vai, ja tā nesakrīt ar receptes derīguma termiņu, receptes nepieciešamību var pieteikt endokrinologa medmāsai pa tel. 67064447 vai 25680090.

Avots: www.bernudiabets.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *