Noslēdzies “Insulīna sūkņu un ievades sistēmu komponenšu iepirkums”

Šī gada 11.jūnijā noslēdzies Insulīna sūkņu un ievades sistēmu komponenšu iepirkums, kas sastāvēja no četrām daļām paredzot insulīna ievades piederumu iegādi Medtronic pumpjiem (1.daļa) un DANA pumpjiem (2.daļa), kā arī insulīna pumpju piegādi (3.daļa) un insulīna pumpju ar nepārtraukta glikozes līmeņa noteikšanas funkciju piegādi (4.daļa).Saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā (https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/21) publicēto iepirkumu komisijas iepirkumu procedūras ziņojumu, līguma slēgšanas tiesības par maksimālo līguma summu EUR 570 000,00 (pieci simti septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa ir piešķirtas: 

1.daļā – SIA “R.A.L.” par insulīna ievades piederumu iegādi Medtronic pumpjiem, kas nozīmē, ka esošajiem Medtronic pumpja lietotājiem tiks nodrošināta katetru un rezervuāru piegāde kā līdz šim.
2.daļā – SIA “Farmeko” insulīna ievades piederumu iegādi DANA pumpjiem, kas nozīmē, ka esošajiem DANA pumpja lietotājiem tiks nodrošināta katetru un rezervuāru piegāde kā līdz šim.
3.daļā – SIA “Elpis” par insulīna pumpju piegādi, bet šobrīd līgums vēl nav noslēgts, attiecīgi nav pieejama publiska informācija par to kādas firmas insulīna pumpi ir runa. No neoficiāliem avotiem noskaidrots, ka tas varētu būt Accu-Chek Spirit Combo insulīna pumpis.
4.daļā – SIA “R.A.L.” par insulīna pumpju ar nepārtraukta glikozes līmeņa noteikšanas funkciju piegādi – Medtronic Minimed 640G insulīna pumpis komplektā ar raidītāju Guardian 2 Link. Par lietošanu un servisu laipni aicināti sazināties ar SIA “R.A.L.” 67316372, Simona.

Līdz ko būs pieejama papildus informācija, raksts tiks papildināts.

Informāciju par kritērijiem insulīna pumpja terapijas piemērošanai var atrast šeit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *