Bērnu ar 1.tipa diabētu medicīniskā aprūpe izglītības iestādēs

Mēs kā biedrība, bieži saņemam satrauktas ziņas no vecākiem, kuru bērns nupat saslimis ar diabētu un nu nav skaidrības, kā dzīvot tālāk, kā atsākt vai uzsākt skolas vai bērnudārza gaitas. Bērniem tāpat kā pieaugušajiem ar 1.tipa diabētu ikdienas kontrole ir ļoti būtiska labas diabēta kompensācijas sastāvdaļa. Diemžēl, ne visās izglītības iestādēs mūs sagaida saprotoši un pieņemoši cilvēki, tāpēc šī gada sākumā, kopā ar aktīviem vecākiem aktualizējām šo jautājumu iesaistos LR Tiesībsargu, kur problēmu pārrunājām ciešākā lokā un tika pieņemts lēmums, jautājumu aktualizēt iesaistīto pušu starpā.

Un tā 22.jūlijā, pateicoties LR Tiesībsarga iniciatīvai, mums, Latvijas Diabēta centram un divām mammām, bija dota iespēja piedalīties diskusijā par bērnu ar 1.tipa diabētu medicīnisko aprūpi izglītības iestādē. Diskusijas ievadā Tiesībsarga pārstāve Laila Henzele, Bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece, skaidroja, ka šo diskusiju aktualizē, jo ik gadu septembrī tiek saņemti jauni iesniegumi no vecākiem par to, ka bērniem ar 1.tipa diabētu tiek atteikta vieta izglītības iestādē vai arī netiek nodrošināta medicīniskā aprūpe un par to jārūpējas vecākiem, kas bieži ir par cēloni darba un ienākumu zaudēšanai.

Īpaši pozitīvi vērtējams, ka diskusijā bija aicināti un arī piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Nacionālā veselības dienesta, Izglītības iestāžu vadītāju asociācijas, Endokrinologu asociācijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas Pašvaldību savienības, Skolu māsu biedrības, Ģimenes ārstu asociācijas un Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju asociācijas. Pateicoties visu iesaistīto pušu klātbūtnei diskusija izvērtās kvalitatīva un iezīmēja vairākas lietas:

  • Nepieciešams nodrošināt finansējumu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, lai būtu iespējams nodrošināt diabēta apmācības pēc pieprasījuma katras izglītības iestādes darbiniekiem, kuru sāk apmeklēt bērns ar diabētu, jo šobrīd tā ir BKUS brīvprātīgā iniciatīva.
  • Veselības ministrijas plānos ietilpst, uz reģionālo diabēta aprūpes kabinetu, bāzes veidot atbalsta punktus arī 1.tipa diabēta pacientiem. Piezīmēsim, ka šobrīd reģionālie diabēta kabineti pārsvarā darbojas ar 2.tipa diabēta pacientiem un tiem nav nepieciešamo zināšanu diabēta apmācību organizēšanai izglītības iestāžu darbiniekiem.
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsvēra, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem iestādes vadītāja pienākums ir organizēt bērna aprūpi izglītības iestādē, nozīmējot atbildīgo personu. Ja iestādei nav resursu, tad vadītājam ir jālūdz dibinātājam tos nodrošināt.
  • Lielākoties negatīvā pieredze saistīta ar attieksmi un bailēm no nezināmā. Tāpēc mums visiem ik dienas ir jāiegulda sava enerģija un laiks, lai izglītotu apkārtējos.
  • Vecāki tiek aicināti savu lūgumu uzņemt bērnu izglītības iestādē un nodrošināt medicīnisko aprūpi noformēt rakstiski, iesnieguma formā, tam klāt pievienojot ārsta norādījumus. Ja atbilde ir negatīva var vērsties secīgi – > Izglītības pārvaldē – > Izglītības kvalitātes valsts dienestā – > pie Tiesībsarga.
  • Uzklausot ikdienas atrunas par to, ka skolotājam / audzinātājai nav laika pievērst uzmanību bērnam ar 1.tipa diabētu, varam atgādināt, ka ikviena skolotāja / audzinātāja pienākums ir nodrošināt bērnam drošu vidi esot izglītības iestādē, tādējādi ir jāpievērš uzmanība ikvienam bērnam, lai būšana skolā neapdraudētu bērna dzīvību un veselību, neatkarīgi no tā vai mēs runājam par veselu bērnu vai par bērnu ar invaliditāti, tādēļ atrunas par laika neesamību īsti nav akceptējamas.
  • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas personāls ir atvērta sadarbībai ar skolām un aicina nebaidīties un uzdot neskaidros jautājumus.

Diskusijas noslēgumā vienojāmies, ka Skolu vadītāju asociācija izplatīs informatīvos materiālus par 1.tipa diabētu saviem biedriem, savukārt Izglītības ministrija – Izglītības pārvaldēm. Tāpēc jau šodien aizsūtījām sanāksmes dalībniekiem informatīvās lapas un bukletu.

Savukārt Tiesībsargs sagatavos diskusijā pārrunātā apkopojumu, lai turpinātu meklēt labākus risinājumus. Esam gandarīti, ka tēma ir aktualizēta un ceram, ka kopīgiem spēkiem varēsim negatīvos gadījumus samazināt līdz nullei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *