Der zināt

Atbalsts un pakalpojumi:
 • Kompensējamie medikamenti un ierīces.  Valsts 50 %, 75 % vai 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Saņemot kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces ar 100% kompensāciju, aptiekā pacientam jāpiemaksā 0,71 eiro par katru recepti. Šis maksājums nav jāveic par receptēm, kas izrakstītas bērniem līdz 18 gadu vecumam; ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 eiro; trūcīgajām personām. Diabēta pacientiem pieejamie medikamenti un ierīces un to kompensācijas apjoms. 
 • Diabētiskās pēdas aprūpe.  Pacientiem ar cukura diabēta saslimšanu no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta aprūpe diabētiskās pēdas aprūpes kabinetā, kurā pēdu aprūpi nodrošina podologs. Lai saņemtu pakalpojumu pacientam nepieciešams nosūtījums uz diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu, ko izvērtējot pacienta pēdu veselības stāvokli, var izsniegt ģimenes ārsts vai ārsts-speciālists, kurš ir līgumattiecībās ar valsti (piemēram, endokrinologs). Diabēta pacientiem endokrinologs ir tiešās pieejamības speciālists, pie kura var doties bez nosūtījuma. Saņemot valsts apmaksātu veselības aprūpi Diabētiskās pēdas aprūpes kabinetā, pacientam nav jāveic pacienta iemaksas vai līdzmaksājumi. Ārstniecības iestādes, kurās darbojas valsts apmaksāti diabētiskās pēdas aprūpes kabineti.
 • Diabēta apmācību kabineti. No 2018. gada pacientiem ar cukura diabētu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta apmācība diabēta apmācības kabinetā. Šajā kabinetā pacientu apmācību veic sertificēta diabēta apmācības māsa (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā pakalpojumus papildus sniedz arī bērnu endokrinologs). Pirmreizēju apmācību veic grupā (ne mazāk par četriem pacientiem ar apstiprinātu diagnozi vai viņu tuviniekiem) vai individuāli, sniedzot informāciju par veselīga uztura plānošanu, fiziskām aktivitātēm cukura diabēta pacientam, cukura diabēta paškontroli un terapijas efekta vērtēšanu, mērķtiecīgu medikamentu lietošanu (arī insulīna injekciju tehnika, uzglabāšana), individuālo aprūpes problēmu risināšanu (tajā skaitā, insulīna devu adaptācija, ceļojumi, maiņu darbs), komplikāciju risku samazināšanu (tajā skaitā – blakus slimību gadījumā, smēķēšanas atmešanas veicināšana). Pieaugušajiem ne biežāk kā reizi piecos gados veic atkārtotu apmācību grupā (ne mazāk par četriem cukura diabēta pacientiem), atkārtoti sniedzot informāciju, kas tika nodrošināta pirmreizējās apmācības laikā, kā arī par citiem jautājumiem pēc endokrinologa vai bērnu endokrinologa ieteikuma – ja notikusi terapijas stratēģijas maiņa, ja diabēta pacientei iestājusies grūtniecība, ja ir slikti kompensēts cukura diabēts (HbA1c >8%) vai ja novērojamas biežas hipoglikēmijas.  Diabēta apmācības kabinetā pacienti saņem pakalpojumus ar ģimenes ārsta, endokrinologa, vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, ja apmācību veic pirmo reizi un ar endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, ja apmācību veic atkārtoti. Ārstniecības iestādes, kurās darbojas diabēta apmācību kabineti.
 • Atkārtota apmācība bērniem ar diabētu līdz 18 gadu vecumam. Bērniem līdz 14 gadu vecuma sasniegšanai ir iespēja saņemt atkārtotu diabēta apmācību un veikt nepieciešamās veselības pārbaudes BKUS stacionārā tik reizes gadā, cik nepieciešams. Savukārt bērniem no 14-18 līdz 3 reizēm gadā. Lai saņemtu iespēju iziet atkārtotu apmācību stacionārā, nepieciešams ārstējošā endokrinologa nosūtījums.
 • Insulīna pumpja terapija bērniem. Kopš 2018.gada februāra bērniem ar 1.tipa diabētu Latvijā ir iespēja saņemt valsts apmaksātu insulīna sūkni un aprīkojumu. Lai saņemtu insulīna pumpi, jāvēršas ar iesniegumu Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā. Ja esiet jau pumpja lietotājs, lūdziet savam ārstējošam ārstam izrakstīt recepti rezervuāru un katetru saņemšanai pie SIA R.A.L. Skaidrojums par kritērijiem insulīna pumpja terapijas piemērošanai pieejams šeit.
 • Prasības transportlīdzekļu vadītājiem. Ar 2018.gada 1. janvāri spēkā stājušies grozījumi 06.12.2011. ministru kabineta noteikumos Nr. 940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”, kas skar ikvienu autovadītāju, kam ir diabēts. Grozījumi paredz, ka vadīt transporta līdzekli atļauts vadīt ja cilvēks lieto antidiabētiskos medikamentus un ne retāk kā reizi 5 gados veic medicīniskās pārbaudes, kā arī regulāru novērošanu pie endokrinologa (ne retā kā reizi 12 mēnešos). Kā arī ir aizliegts vadīt transportlīdzekli personai, kurai konstatēta atkārtota smaga hipoglikēmija, izņemot gadījumu, ja šī persona saņēmusi medicīnisku atzinumu, ka vadīšana ir atļauta.  Un ja personai nomoda laikā ir iestājusies atkārtota nopietna hipoglikēmija, aizliegts vadīt transportlīdzekli laikposmā līdz trijiem mēnešiem pēc pēdējās epizodes.
 • Invaliditātes noteikšana bērnam līdz 18 gadu vecumam. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” bērnam ar diabētu var noteikt invaliditāti izejot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – VDEĀVK). Bērna invalīda statuss ģimenei dod iespēju saņemt: piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta (106,72 eiro mēnesī) un īpašas kopšanas pabalstu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai (213,43 eiro mēnesī). Sīkāku informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem lasiet: http://ipasaisberns.mozello.lv/page/vdeavk/ un VDEĀVK mājas lapā.
 • Bezmaksas sabiedriskais transports. Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
 • Bezmaksas psihologa konsultācijas. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību” bērnam un tā likumiskajam pārstāvim viena gada laikā no invaliditātes noteikšanas ir iespēja saņemt apmaksātas psihologa konsultācijas – kopā abiem desmit 45 minūšu konsultācijas. Lai saņemtu valsts apmaksātas psihologa konsultācijas jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Psihologa pakalpojumu var pieprasīt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai. 
 • Valsts apmaksāta ģimenes ārsta vizīti pie bērna.  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.555 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” ikvienam bērnam vecumā līdz 18 gadiem ir tiesības saņemt valsts apmaksātu ģimenes ārsta vizīti, kā arī bērni ir atbrīvoti no pacienta iemaksas. 
 • Medicīniskā aprūpe izglītības iestādē. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.10. punktu izglītības iestādes vadītāja pienākums ir organizēt to izglītojamo medicīnisko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības prasīt atbalstu no izglītības iestādes, lai bērns ar diabētu varētu droši iekļauties izglītības sistēmā. Ārstniecības personas izglītības iestādē var būt māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kuram saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu reizi 5 gados ir jāveic resertifikācija. Gadījumos, kad izglītības iestādē esošā ārstniecības persona atsakās sniegt palīdzību bērnam ar diabētu vai šai personai nav nepieciešamo zināšanu, vecākam jāvēršas pie izglītības iestādes vadītāja ar iesniegumu, norādot uz nepieciešamību radušos situāciju risināt. Iesniegumā var atsaukties uz augstāk minēto MK noteikumu 9.10.punktu.
 • Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību. Aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldībās, kas piedalās Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. Pašvaldības, kuras piedalās deinstitucionalizācijas projektā. Pieteikšanās un saņemšanas kārtība.
 • Asistenta pakalpojums pašvaldībā. Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir šādām personām: bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 4.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecumam” 2.daļā noteiktajiem kritērijiem; pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus. Pieteikšanās un saņemšanas kārtība.
 • Atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, tad iespējams saņemt atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas. Atbrīvojums tiek piemērots vienam transportlīdzeklim, kas pieder ģimenei. Ja šo līdz šim neesat zinājuši, tad aizvien iespējams samaksāto nodokli atgūt par 2016 un 2017 gadu iesniedzot VID (valsts ieņēmumu dienests) iesniegumu ar lūgumu atmaksāt nodokli par īpašumā esošo transportlīdzekli. Apmaksu apliecinošie dokumenti nav nepieciešami, jo VID datu bāzē visa informācija pieejama. Rakstot iesniegumu būs jānorāda transportlīdzekļa īpašnieka dati, auto tehniskās pases dati, kā arī bankas konta numurs uz kuru vēlaties, lai tiek pārskaitīta pārmaksātā nauda.
 • Atbalsts norēķiniem par elektrību. Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas apmaksāt par zemāku cenu. Papildus informāciju šeit atbalsts norēķiniem par elektrību.
 • Bezmaksas caurlaide iebraukšanai Jūrmalā. Jums ir tiesības iebraukt Jūrmalā bez maksas (pārvadājot personu ar invaliditāti). Lai saņemtu BEZMAKSAS caurlaidi nepieciešams noformēt VIENREIZĒJO iebraukšanas caurlaidi. To var izdarīt internetā šajā saitē https://epakalpojumi.jurmala.lv/Category.aspx?cat=TRANSPORT.
 • Pašvaldības atbalsts. Papildus valsts atbalstam bērniem ar invaliditāti ir iespējams saņemt arī sociālo palīdzību savā pašvaldībā. Diemžēl šis atbalsts nav pieejams visās pašvaldībās. Lai uzzinātu vai šāds atbalsts pieejams jūsu dzīvesvietā nepieciešams interesēties savā sociālajā dienestā.
 • Atlaides muzejos, sabiedriskās vietās un pasākumos. Bērniem ar invaliditāti nereti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju, sabiedrisko vietu un pasākumu apmeklējumiem. Bieži vien ieeja ir bezmaksas gan bērnam, gan tā pavadonim. Par iespējamajām atlaidēm jājautā individuāli.
 • Bezmaksas zobu labošana pilnajā narkozē. Bērniem ar invaliditāti ir priekšroka bez maksas labot zobus pilnajā narkozē bez rindas Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūtā.