Draugi

Šajā sadaļā atradīsi informāciju par citām biedrībām un organizācijām, kas par savu darbības vadmotīvu ir izvēlējušās atbalsta un palīdzības sniegšanu cilvēkiem jo īpaši cilvēkiem ar diabētu.

Novo Nordisk A/S pārstāvniecība Latvijā, Novo Nordisk ir starptautiska farmācijas kompānija ar vairāk kā 90 gadu pieredzi diabēta jomā, kur joprojām ieņem līdera pozīciju ar plašāko diabēta ārstēšanas produktu klāstu, ieskaitot vismodernākās insulīna ievadīšanas ierīces.  Būtiski, ka Novo Nordisk regulāri sniedz atbalstu diabēta pacientu apmācību organizēšanai.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” apvieno 48 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk kā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām. SUSTENTO strādā, lai valdība veidotu tādu politiku, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām cilvēktiesības un nediskrimināciju, veicinot pilnīgu iekļaušanu sabiedrībā.

Latvijas māsu asociācija veicina māsu profesijas attīstību un aprūpes kvalitāti ar ietekmi uz izglītību, aizstāvību un veselības aprūpes politiku.  LMA mērķi ir veicināt kvalitatīvu profesionālu aprūpes sniegumu veselības aprūpes sistēmā; stimulēt un veicināt profesionālo attīstību māsām; veidot un organizēt dažādas programmas/grupas informācijas un ideju apmaiņai māsu vidū; veicināt veselības aprūpes standartu attīstību; pilnveidot un uzturēt māsu specializāciju kompetences; pārstāvēt biedru intereses; īstenot un pilnveidot sertifikācijas procesu; nodrošināt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi; informēt māsas par profesionālās prakses jautājumiem un inovācijas tendencēm.

Latvijas celiakijas biedrība “Dzīve bez glutēna” veidota, lai sniegtu psiholoģisko un informatīvo atbalstu celiakijas pacientiem un viņu ģimenēm, sniegtu praktisku atbalstu ēdināšanas organizēšanā skolās un bērnudārzos, izplatītu sabiedrībā informāciju par celiakiju. Ir zināms, ka nereti celiakija iet roku rokā ar diabētu, tāpēc uzskatām, ka ir būtiski veidot savstarpējo sadarbību.

 

Sirds siltuma darbnīcas mērķis ir palīdzēt priekšlaikus dzimušiem mazuļiem un viņu vecākiem, kā arī mazuļiem, kuriem trūkst vecāku gādības /Baby box atstātajiem mazuļiem/.

Biedrības “Cerību spārni” galvenais vadmotīvs ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, veicināt to integrāciju sabiedrībā un iestāties par nodarbinātības politiku. Biedrība izveidojusi virkni pakalpojumu, kuri dod neatsveramu atbalstu ģimenēm.