Izmaiņas noteikumos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem

Ar šī gada 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi 06.12.2011. ministru kabineta grozījumos Nr. 940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”, kas skar ikvienu autovadītāju, kam ir diabēts un ir AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas.

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka:

“a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1. punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli, ja viņš lieto antidiabētiskos medikamentus un ne retāk kā reizi piecos gados veic regulāras medicīniskās pārbaudes, kā arī regulāru dinamisku novērošanu pie endokrinologa (ne retāk kā reizi 12 mēnešos).

Personai, kas slimo ar diabētu un lieto tādus medikamentus, kuri var izraisīt hipoglikēmijas risku, jāpierāda, ka viņa apzinās hipoglikēmijas risku un spēj adekvāti kontrolēt šādu medicīnisko stāvokli. Personai, kura nepietiekami apzinās hipoglikēmijas problēmu, aizliegts vadīt transportlīdzekli.

Aizliegts vadīt transportlīdzekli personai, kurai konstatēta atkārtota smaga hipoglikēmija, izņemot gadījumu, ja šī persona ir saņēmusi kompetentu medicīnisku atzinumu, ka transportlīdzekļa vadīšana ir atļauta un tiek veiktas regulāras medicīniskās pārbaudes. Ja personai nomoda laikā ir iestājusies atkārtota nopietna hipoglikēmija, aizliegts vadīt transportlīdzekli laikposmā līdz trijiem mēnešiem pēc pēdējās epizodes.

Atļauts vadīt transportlīdzekli, ja to pamato kompetentas ārstniecības iestādes atzinums un tiek veiktas regulāras medicīniskās pārbaudes, nodrošinot, ka persona, ņemot vērā veselības stāvokli, vēl ir spējīga droši vadīt transportlīdzekli;”.

Sekojiet savai glikēmijai un vadiet autotransportu droši!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *