Par mums

Labdien!

Biedrības uzdevums ir rūpēties par diabēta pacientiem un viņu līdzcilvēkiem daudzos veidos – informatīvi, sniedzot emocionālu atbalstu, pārstāvot intereses dažādās valsts iestādēs, organizējot kopā sanākšanas pasākumus un protams arī informēt sabiedrību par diabētu.

Biedrībai ar Finanšu ministrijas lēmumu no 22.06.2016. ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss veselības veicināšanas un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās.

Lai kļūtu par mūsu biedrības biedru tev ir jāaizpilda pieteikuma anketa (klikšķini, lai lejuplādētu), jāparaksta un jāatsūta pa pastu vai skanētu pa e-pastu: krista@diabetam.lv, ruslana@diabetam.lv vai dace@diabetam.lv.

Biedrības mērķis ir sabiedriska labuma darbība, kas ietver:

1.       1. un 2. tipa cukura diabēta slimnieku apmācības, informēšana par aktualitātēm diabēta ārstēšanas jomā un iespējām uzlabot veselības stāvokli.  
2.       Dažādu kopīgu aktivitāšu organizēšana: semināri, lekcijas, konsultācijas, pasākumi, mājas lapa un blogs, sociālie tīkli, informatīvo materiālu izveide, atbalsta grupu organizēšana, atbalsts problēmsituācijās (piemēram uzsākot skolas, bērnudārza gaitas) u.tml. 
3.       Cukura diabēta slimnieku, endokrinologu, ģimenes ārstu, aprūpes māsu, medikamentu ražotāju u.c. iesaistīto pušu apvienošana, lai kopējiem spēkiem uzlabotu sabiedrības informētību par diabētu, tā ārstēšanu un aprūpi, tādējādi veicinot cilvēku ar diabētu integrāciju sabiedrībā.

Biedrības pamatuzdevumi:

  • Palielināt sabiedrības izpratni par cukura diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām;
  • Organizēt diabēta slimnieku apmācības, lai uzlabotu pašaprūpes prasmes, kas palīdzēs saglabāt veselību un nodrošinās augstu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo stāvokli;
  • Veidot dialogu ar politikas veidotājiem par diabēta jautājumu risināšanu sabiedrībā, diabēta pacientu interešu aizstāvība;
  • Piesaistīt dažādu programmu finansējumu, izstrādājot un īstenojot projektus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, lai veicinātu diabēta pacientu interešu īstenošanu;
  • Veidot sadarbību ar citu valstu organizācijām, kas pārstāv diabēta pacientu intereses.